Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-05-13 東半山 柏園 11 A 27.500 詳情 最近放盤
  2022-05-12 東半山 渣甸山花園大廈 A座 3 3 17.000 詳情 最近放盤
  2022-05-12 東半山 光明台 第01座 21 E 769 11.680 @15189 詳情 最近放盤
  2022-05-11 東半山 龍華花園 第02座 3 E 886 14.350 @16196 詳情 最近放盤
  2022-05-11 東半山 光明台 第02座 36 C 989 19.620 @19838 詳情 最近放盤
  2022-05-11 東半山 名門 第02座 56 B 1912 16.400 @8577 詳情 最近放盤
  2022-05-10 東半山 嘉苑 C座 14 1 1506 25.700 @17065 詳情 最近放盤
  2022-05-10 東半山 光明台 第01座 23 G 696 10.780 @15489 詳情 最近放盤
  2022-05-10 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 20 11 595 11.500 @19328 詳情 最近放盤
  2022-05-05 東半山 柏園 11 A 27.500 詳情 最近放盤
  2022-05-04 東半山 騰黃閣 3 B 2100 31.880 @15181 詳情 最近放盤
  2022-05-04 東半山 東山台22號 2 A 18.480 詳情 最近放盤
  2022-04-29 東半山 光明台 第01座 23 E 769 11.700 @15215 詳情 最近放盤
  2022-04-29 東半山 騰黃閣 3 B 2100 31.880 @15181 詳情 最近放盤
  2022-04-28 東半山 大坑道8B-10號 21 C 706 11.200 @15864 詳情 最近放盤
  2022-04-28 東半山 肇輝台8號 2 D 3076 15.100 @4909 詳情 最近放盤
  2022-04-27 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 20 11 595 11.500 @19328 詳情 最近放盤
  2022-04-26 東半山 嘉苑 B座 22 1 1660 31.000 @18675 詳情 最近放盤
  2022-04-26 東半山 慧景園 第03座 8 A 1533 33.260 @21696 詳情 最近放盤
  2022-04-25 東半山 慧景園 第01座 11 C 1302 27.500 @21121 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.