Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-01-17 東半山 嘉雲台 第08座 2 B 1620 32.000 @19753 詳情 最近放盤
  2023-01-11 東半山 龍華花園 第02座 8 F 886 13.500 @15237 詳情 最近放盤
  2023-01-03 東半山 龍華花園 第01座 8 B 1225 19.080 @15576 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.